Holteportalen og Bimsync tar avvikshåndtering til nye høyder

Holte og Catenda jobber tett sammen for å standardisere måten data utveksles på i byggeprosjekter. Nå slippes en ny integrasjon mellom bimsync, Catendas digitale tvilling-plattform, og Holtes digitale prosjektstyringsplattform HoltePortalen.

Holte har siden 2007 gjort det mulig å kalkulere basert på BIM-modeller gjennom produktet SmartKalk. Gjennom samarbeidet med Catenda tar de nå teknologien flere steg videre.

Første trinn er en kobling mellom BIM og avvikshåndteringsløsningen i Holteportalen. Ved å gjøre modellen tilgjengelig både i felt på app via mobil og på innesystemet, oppnår man en sømløs samhandling på byggeplass. Modellen kan ses i 2D og 3D, og det er enkelt å registrere avvik på ønsket lokasjon. Alt er sporbart, og den nye funksjonaliteten gir en svært god oversikt over avvik i prosjektet.

Ønsker at brukerne skal bidra i utviklingen
- Funksjonaliteten lanseres i første omgang som en gratis betaversjon til alle eksisterende brukere i HoltePortalen. Det er viktig for oss at det blir brukervennlig og at gir stor nytteverdi. Derfor ønsker Holte og Catenda å invitere brukerne til å aktivt bidra i videreutviklingen. Tilbakemeldingene vil være premissgivende for hvordan den endelige løsningen vil bli, sier Aleksander Bjaaland, adm. dir. i Holte.

Framtidsrettet samarbeid
Holte og Catenda har sammenfallende tanker og ideer om hva som må til for å effektivisere bransjen, og jobber tett sammen for å standardisere måten data utveksles på i byggeprosjekter.
- Det er veldig gøy å samarbeide med et miljø som fokuserer på enkle og effektive løsninger for alle de som faktisk bygger Norge. At vår teknologi kan være med å støtte opp under det løftet Holte gjør for byggenæringen vår er svært inspirerende, sier Håvard Brekke Bell, CEO i Catenda.

Bare begynnelsen
Catenda og Holte kjenner hverandre godt, og jobber for tiden med flere innovative prosjekter. Dette er bare den første av flere planlagte lanseringer i arbeidet med å utnytte BIM- modellen best mulig.

Ved å koble Holtes kompetansebase med blant annet NOBBs varedatabase, kan man presentere sjekklister, monteringsanvisninger, priser, tidsbruk med mer direkte knyttet opp mot tegningene som foreligger i prosjektet. Denne automatiseringen vil bidra til mer relevant informasjon for prosjektet, og gi store tids- og kostnadsbesparelser.

- Dette vil føre til full digital flyt på tvers av leverandører og systemer. Det å jobbe sammen med et innovativt miljø som Catenda er meget fruktbart. Vi ser stor verdi i hverandres teknologiske løsninger, og er veldig klare på at vi har mye mer å hente på å samarbeide enn å konkurrere for å få fram de beste løsningene for vår bransje, sier Aleksander Bjaaland.

Keep Reading

Here are some other relevant articles

Ready To Start Building Better Together?

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about cookies.